Kas yra preliminarioji sutartis ir kam ji reikalinga?

Kas yra preliminarioji sutartis ir kam ji reikalinga?

Letuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsnį, preliminariąja sutartimi laikoma šalių sutartis, pagal kurią jos susitaria ateityje sudaryti pagrindinę sutartį joje nustatytomis sąlygomis. Todėl preliminariosios sutarties tikslas – sujungti žodinius susitarimus, kad pasirašant notarinį dokumentą nekiltų painiavos.

Pagrindinės preliminariosios sutarties sąlygos:
  • Labai svarbu, kad sutartis būtų sudaryta raštu
  • Sutartyje šalys turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Tais atvejais, kada terminas nėra nurodytas, laikoma, kad sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo.
  • Nepagrįstas preliminariosios sutarties vykdymo vengimas ar atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį, nevykdančią šalį įpareigoja atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius.
Ką svarbu aptarti preliminarioje sutartyje
  • Tiksli sutarties sudarymo data
  • Asmenų sudarančių sutartį informacija: vardai, pavardės, asmens kodai
  • Parduodamo turto informacija: turto adresas, statybos metai, plotas, kambarių skaičius, turto kaina
  • Nurodykite mokamo avanso dydį, avanso grąžinimo sąlygas, baudas ar delspinigius už sutarties netesybas
  • Jeigu būstas dar yra naudojamas, būtinai aptarkite kada būstas bus perduotas pirkėjui
  • Preliminariojoje sutartyje galite įtraukti ir paliekamus baldus ar buitinę techniką
Sutarties keitimas

Svarbu paminėti, kad po preliminarios sutarties sudarymo esminių sutarties sudarymo sąlygų keisti negalima. Kalbant apie nežymias sutarties sąlygas, nedideli pakeitimai gali būti atliekami, tačiau tik abiems šalims davus sutikimą.

Atsakomybė už preliminariosios sutarties nevykdymą

Labai svarbu preliminariame sutarties etape aptarti šalių atsakomybę už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

Ieškote NT atstovo savo turto pardavimui? Sužinokite sąlygas

Užpildykite žemiau esančią formą, aprašydami norimą parduoti turtą ir sužinokite Dangaus turtų tarpininkavimo sąlygas arba susisiekite telefonu +370 663 18900. Pasirašius tarpininkavimo sutartį su mumis, teisinga preliminariąja pirkimo – pardavimo sutartimi pasirūpina mūsų NT atstovai, ir jums, kaip klientui, dėl to sukti galvos – nereikia.